Komponere, (lat. componere sætte sammen), skabe et musikstykke.