Komplicere, (lat. complicare folde sammen), gøre indviklet.