Komplettere, udfylde; fuldstændiggøre; gøre fuldtallig.