Komplementation, genetisk proces, hvorunder en defekt i et gen (en mutation) hos en organisme komplementeres med et korrekt gen, hvorfor defekten ikke kommer til udtryk i organismen. Komplementationsanalyser anvendes inden for bakterie- og gærgenetikken til bl.a. at undersøge, om genetiske mutationer forekommer i samme gen hos to forskellige individer med afvigende egenskaber. Hvis mutationerne sidder på forskellige gener, vil krydsning af individerne ofte føre til afkom med normale egenskaber (positiv komplementation).