Komplementær, (fr. complémentaire), udfyldende; fuldstændiggørende.