Komplekstitrering, i kemien en titrering, hvor den kemiske reaktion er reaktionen mellem en metalion og en ligand. I titreringen bestemmes mængden af metalion, fx calcium, ved brug af en titrervæske, der indeholder en kendt koncentration af liganden. Denne er oftest et organisk stof, der binder metalionen i et stærkt kompleks. EDTA er en hyppigt valgt ligand, der i forskellig grad binder alle metalioner. Ækvivalenspunktet i titreringen kan bestemmes med en metalionindikator eller ved brug af en ionselektiv elektrode. Se også titrering.