Kompleksitet, (lat. kompleks + -itet), sammensathed.