Kompleks måling, vekselstrømsmåling, hvor elektriske størrelser opfattes som todimensionale. I vekselstrømsteknikken karakteriseres strøm og spænding ikke alene ved deres maksimale værdier, men også ved deres indbyrdes faseforhold. Det er derfor naturligt at afbilde dem som vektorer eller som komplekse tal. Effekt, impedans og alle andre størrelser, der afledes af strøm og spænding, kan derfor også repræsenteres ved komplekse tal. Inden digitale målemetoder blev almindelige, foretoges måling af impedanser som komplekse tal med målebroer, hvor man sammenlignede dem med kendte impedanser. Den mest kendte målebro er Wheatstones bro.