Kompilator, (lat. compilator, egl. 'plyndrer'), person, der kompilerer.