Kompetent, 1) som har de kvalifikationer, forudsætninger, der kræves (for at gøre noget); kvalificeret. 2) beføjet, berettiget til at dømme om en sag, træffe en afgørelse eller udføre noget. 3) medansøger til et embede.