Kompensator, optisk komponent, der benyttes til at kontrollere lysets polarisationstilstand. Med en kompensator kan den ene polarisationskomposant i en lysstråle faseforsinkes kontinuert i forhold til den derpå vinkelrette komposant.