Kompensationstold, handelspolitisk instrument, der anvendes som modtræk mod betydelig stigning i et lands import fra en eller flere handelspartnere. En sådan told tillades normalt i internationale handelsaftaler, såfremt egentlig dumping kan påvises, fx i forbindelse med eksportsubsidier fra handelspartnerens side. Den internationale handelsorganisation WTO fastlægger retningslinjer for multilateral anvendelse af kompensationstold. Se også told.