Kompensationskrav, pengekrav fra en af to ugifte samlevende over for den anden i forbindelse med ophør af et fastere samlivsforhold. Kompensationskrav er ikke lovhjemlet, men i visse tilfælde fastslået i retspraksis, specielt hvis der efter et samliv af en vis varighed er stor forskel på parternes økonomiske forhold, og den ikke-formuende part igennem deltagelse i parternes fælles udgifter eller på anden måde i væsentlig grad har bidraget til, at den anden part har kunnet skabe eller bevare en ikke ubetydelig formue.