Kompendium, (af lat. compendere 'sammenveje', af kon- og pendere 'veje'), sammentrængt uddrag af et større værk. Betegnelsen bruges især i undervisningssammenhæng om en kortfattet lærebog eller håndbog over et større sagsområde, men kan også betegne forelæsningsnotater.