Kompe, (kortform af akkompagnere, efter eng. comp), især i jazz akkompagnere.