Kompatibilisme, (lat. kompatibel + -isme), inden for filosofi forenelighedsteori; teori ifølge hvilken det er muligt at forene erfaringen af en fri handling med determinismen.