Kompastor, (lat. kom- + pastor), ældre betegnelse for hjælpepræst.