Kompaslinje, loxodrom, linje på Jordens overflade, der skærer meridianerne under samme vinkel. En kompaslinje beskriver med undtagelse af linjerne nord-syd og øst-vest en spiral, der asymptotisk nærmer sig polerne. Nedlagt i et Mercatorkort er en kompaslinje en ret linje. Se også kortprojektioner.