Kompaktater, de aftaler, som blev indgået mellem den romersk-katolske kirke og den husitiske bevægelse, og som i 1433 lagde grunden for den bøhmiske kirkes selvstændighed (Prag- og Basel-kompaktaterne).