Kompagni, (via fr. compagnie fra lat. companium, opr. 'brødfællesskab', af kon- og afledn. af panis 'brød'), i militæret taktisk og administrativ underafdeling inden for infanteri og ingeniør- og telegraftropper. Alt efter arten veksler størrelsen fra ca. 120 til 250 mand. Et kompagni består normalt af en kommandogruppe og tre til fire delinger.