Kommunikere, (lat. communicare være fælles om), meddele sig (til); sammenlign med kommunicere.