Kommunikativ, (lat. communicativus, af communicare være fælles om), meddelsom.