Kommunestyre – styringen af de kommunale anliggender, fremgår af regler i den kommunale styrelseslov. Den øverste myndighed i kommunerne er kommunalbestyrelsen, i regionerne benævnt regionsråd.

Kommunalbestyrelsen vælges for en fireårig periode, og der er ikke mulighed for at opløse kommunalbestyrelsen i valgperioden. Et medlem af kommunalbestyrelsen har ret til at indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for kommunalbestyrelsen.

På enkelte områder begrænser særlige bestemmelser i lovgivningen kommunalbestyrelsens kompetence ved at henlægge beslutningsbeføjelsen til andre organer. Fx har folkeskolernes skolebestyrelser selvstændig kompetence til at træffe visse beslutninger, og beslutning om tildeling af sociale ydelser til enkeltpersoner såsom udbetaling af kontanthjælp, optagelse på institution og tildeling af hjemmehjælp skal ifølge den sociale lovgivning træffes af et stående udvalg (i almindelighed socialudvalget), hvis afgørelse ikke kan omgøres af kommunalbestyrelsen.

Udvalg. Efter hvert kommunalvalg afholder den nyvalgte kommunalbestyrelse et konstituerende møde. På mødet vælges borgmester og medlemmer til økonomiudvalg og de øvrige stående udvalg, som nedsættes for hele valgperioden. Udvalgenes antal, opgaver og medlemstal er fastlagt i kommunens styrelsesvedtægt, og medlemmerne skal rekrutteres fra kommunalbestyrelsen.

Der skal være et økonomiudvalg og derudover mindst ét stående udvalg. Udvalgenes medlemstal skal være ulige og må ikke overstige halvdelen af kommunalbestyrelsens medlemstal. Borgmesteren er født formand for økonomiudvalget, mens de stående udvalg selv vælger deres formand. Udvalgsformænd kan til enhver tid afsættes af udvalget.

Indenrigsministeriet har udarbejdet en vejledende normalstyrelsesvedtægt for primærkommuner, og den har haft stor betydning for de enkelte primærkommuners valg af udvalgsstruktur.

I normalstyrelsesvedtægten er der foruden økonomiudvalg beskrevet et teknik- og miljøudvalg, et undervisnings- og kulturudvalg og et socialudvalg. I kommuner med kommunalt styrede trafikhavne skal der tillige være et havneudvalg.

Udvalgene kan inden for deres sagsområde træffe afgørelse i alle sager, medmindre sagen skal afgøres af kommunalbestyrelsen. Nogle beslutninger, fx vedtagelse af kommunens budget, vedtagelse af kommunalplan og afgørelser af klager over valg til kommunalbestyrelsen, skal efter lovgivningen træffes af kommunalbestyrelsen. Endvidere kan kommunalbestyrelsen bestemme, at visse spørgsmål skal afgøres af den.

Ethvert medlem af et udvalg har ret til at kræve en udvalgsbeslutning forelagt for kommunalbestyrelsen til afgørelse, inden beslutningen føres ud i livet; undtaget er de ovenfor nævnte beslutninger om tildeling af sociale ydelser. Udvalgenes møder er ikke åbne for offentligheden i modsætning til møderne i kommunalbestyrelsen.

Administration. Den kommunale administration træffer langt de fleste kommunale afgørelser i enkeltsager. Som udgangspunkt kan kommunalbestyrelse og udvalg overlade alle afgørelser til administrationen.

Der er ingen lovbestemmelser om indretningen af den kommunale administration og dens virksomhed, hvorfor der på dette punkt efterhånden er betydelige forskelle mellem de enkelte kommuner. Den enkelte kommunes administration vil oftest afspejle udvalgsstrukturen.

Læs videre om borgmesterens rolle eller om kommunestyre generelt.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig