kommunestyre - borgmesteren

Kommunestyre - borgmesteren, er formand for kommunalbestyrelsen. Han vælges af kommunalbestyrelsen for hele valgperioden; regionsrådene ledes af en regionsrådsformand.

Borgmesteren indkalder til kommunalbestyrelsens møder, udsender dagsordensudkast og påser, at der foreligger det nødvendige materiale til møderne.

Borgmesteren er ansvarlig for mødernes afvikling og for protokollering af kommunalbestyrelsens beslutninger. Borgmesteren er endvidere øverste daglige leder af den kommunale administration. Han er ansvarlig for den formelle side af sagsbehandlingen, men kan ikke selv blande sig i afgørelsernes indhold.

Mener borgmesteren, at kommunalbestyrelsen bør have en sag forelagt, kan han pålægge vedkommende udvalg at standse sagens behandling — i administrationen eller i udvalget — og forelægge den for kommunalbestyrelsen. Borgmesteren har ret til at overvære alle udvalgsmøder og give sin mening til kende. Borgmesteren kan på kommunalbestyrelsens vegne afgøre hastesager og sager, der ikke giver anledning til tvivl.

Læs videre om den kommunale økonomi eller om kommunestyre generelt.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig