Kommuneafstemning, vejledende lokal folkeafstemning vedrørende en kommunal sag. En kommunalbestyrelse kan ikke forelægge en sag til afgørelse for vælgerne og dermed undgå selv at tage ansvaret for afgørelsen. Der er derimod ikke noget til hinder for, at en kommunalbestyrelse foranstalter en vejledende afstemning blandt kommunens indbyggere. Det er en betingelse, at afstemningstemaet vedrører et spørgsmål, som kommunalbestyrelsen selv er berettiget til at behandle. Spørgsmål, der vedrører kommunalbestyrelsens myndighedsudøvelse, fx spørgsmål om meddelelse af tilladelser i medfør af bygge- eller miljølovgivningen, kan ikke underkastes kommuneafstemning.