Kommunaldirektør, kommunens øverste ansatte embedsmand. Borgmesteren har ifølge Loven om kommunernes styrelse den øverste daglige ledelse af den samlede administration, men kommunaldirektøren er i praksis, dvs. på borgmesterens vegne, øverste ansvarlige for personaleforhold, administrationens indretning, sagernes ekspedition o.l. Kommunaldirektøren er normalt sekretær for kommunalbestyrelsen ved dens møder.