Kommorienter, (af lat. kom- + mori dø), samtidigt døende.