Kommitteret, (af lat. committere 'betro et hverv'), i staten en stillingsbetegnelse for en højerestående embedsmand, som regel på direktør- eller afdelingschefniveau, der fungerer som rådgiver for den øverste ledelse eller bistår den ved at lede udførelsen af særlige hverv, fx rationaliseringer eller indkøb.