Kommissionshandel, handel i eget navn for en andens regning, jf. kommittent.