Kommissionscheck, check, som trækkes for tredjemands regning, således at den bank, der skal betale, ved indfrielsen debiterer tredjemands konto og ikke udstederens. Det kan kun ske med tredjemands samtykke.