kommissionsaftale

Kommissionsaftale, kontrakt, ifølge hvilken en mellemmand, kommissionæren, i sit eget navn, men for en andens regning handler med varer eller værdipapirer, såkaldt kommissionsgods. Den, for hvis regning en kommissionær har påtaget sig at foretage salg eller indkøb, kaldes kommittenten. Er kommissionæren en handlende, der foretager indkøb eller salg som led i sin erhvervsvirksomhed, fx en boghandler eller en antikvitetshandler, kaldes han handelskommissionær.

I et kommissionsforhold ejer kommittenten de varer eller værdipapirer, som kommissionæren køber eller sælger. Når fx en boghandler sælger en bog, som han har i kommission for et forlag, overføres ejendomsretten til bogen direkte fra forlaget, dvs. kommittenten, til kunden. Boghandleren behøver som handelskommissionær ikke at oplyse forlaget om kundens navn, men hvis kunden ikke betaler, skal boghandleren til gengæld selv betale til forlaget, hvad der er aftalt.

I forhold til kunderne optræder kommissionærer, som om de selv ejer kommissionsgodset, og selvom en kunde er bekendt med et kommissionsforhold, kan han eller hun ikke henvende sig direkte til kommittenten og kræve varer leveret derfra; en kunde må holde sig til at kræve ydelsen hos kommissionæren.

I tilfælde af, at en kommissionær er i besiddelse af varer mv. og sælger dem til en lavere pris end den, der burde være opnået, kan kommittenten ikke få købet tilsidesat, hvis kunden var i god tro, dvs. havde grund til at tro, at kommissionæren var berettiget til at sælge til den pågældende pris.

En kommissionær har under visse betingelser ret til selv at sælge eller købe kommissionsgodset, såkaldt selvindtræde.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig