Kommerceråd, 1. historisk betegnelse for handelsråd; 2. ældre spøgefuld betegnelse for den, der fører an i selskabsløjer; jf. kommers.