Kommentator, (lat. commentator), person, som kommenterer en sportskonkurrence i radio el. tv.