Kommensal, (lat. com- med + mensa 'bord', egl. 'som spiser ved samme bord'), dyr el. plante, som lever sammen med en anden art, hvis føde det får del i.