Kommandoøkonomi, økonomisk samfundssystem, hvori prismekanismens rolle som signal og ligevægtsskabende instrument er erstattet af centraliseret produktionsplanlægning og centralstyring af vareforsyningen, kreditformidlingen, virksomhedernes resurseanvendelse, løn- og prisfastsættelse mv. Se planøkonomi.