Kommandant, øverste militære chef i garnisoner og militære etablissementer, under hvem vagttjeneste og opretholdelse af militær orden sorterer. Kommandantskabet er den stab, der bistår kommandanten i udøvelsen af hans pligter. Se også militære grader.