Komité, (fr. comité), kreds af personer, som af en bestemt institution e.l. er udpeget til at varetage en særlig opgave.