Kombinere, (lat. combinare), sammensætte; forene forskellige dele til et hele.