Kombinationslås, lås med et større antal tilholdere, der skal bringes i en bestemt stilling, for at låsen kan åbnes.