Kombinat, (russ., af lat. combinatus forbundet), økonomisk enhed af råstoffer, kraftkilder, produktions- og transportsystem.