Kombattant, 1) soldat, som tager aktivt del i en krig; det modsatte af nonkombattant. 2) figurativ person, som deltager ivrigt i en diskussion e.l.