Komatiit, (efter floden Komati, Transvaal, Sydafrika, og -it), vulkanske bjergarter med et meget højt indhold af magnesium, mere end 18 vægtpct. MgO. Dette høje indhold er et udtryk for en dannelsestemperatur, der er højere end i nutidens vulkaner; temperaturen i Jordens kappe har været så høj, at der kunne foregå en meget kraftigere opsmeltning af kappebjergarten peridotit, end det er muligt i dag. De ultramafiske komatiitter består hovedsagelig af mineralerne olivin og pyroxen, der ofte findes som grenede og trådede vækster indlejret i vulkansk glas. Denne såkaldte spinifex-tekstur, opkaldt efter det australske Spinifex-græs, er dannet ved en hurtig afkøling. Komatiitter findes i Jordens arkæiske områder og er dannet for mere end 2500 mio. år siden. Vigtige nikkelforekomster er knyttet til komatiitter i Australien, Zimbabwe og Canada.