Koman, komuz, den mindst udforskede af den nilosahariske sprogæts seks familier. Koman, der består af sprogene komo, uduk, kwama, shita og gule, tales i grænseområderne mellem Etiopien og Sudan af ca. 100.000.