Kolporrheksis, (gr. kolpo- + rheksis brud), moderskedens afrivning fra livmoderen ved fødsler.