Kolpitis, (gr. kolp- + -itis), inden for medicin skedebetændelse.