Kolonnesystem, bogføring, hvor poster af samme natur el. samme konto opføres i fælles kolonner.