Kolonat, (af lat. colonus fæstebonde + -at), fæstegård.