En kolofon er et lille afsnit i en bog med tekniske og formelle oplysninger om fx tilrettelægger, trykkeri og copyright. Tidligere var kolofonen oftest trykt bagest i bogen (deraf navnet). I nutidige danske bøger er kolofonen oftest trykt på titelbladets bagside.