En kolofon er et lille tekstafsnit i en bog med tekniske og formelle oplysninger om fx bogens tilrettelægger, trykkeri, skrift, udgivelsesår og copyright. Tidligere var kolofonen oftest trykt bagest i bogen (deraf navnet). I nutidige danske bøger er kolofonen oftest trykt på titelbladets bagside.