Kolmation, (af lat. cumulare opdynge), kunstig forhøjelse af lavtliggende jorder.