At kollokere betyder at bestemme kreditorernes rækkefølge.